Erstatning for mobbing på skolen

Publisert: 21.06.2021

Rådgiver og kommunalsjefen sier advokat bør se om jeg har krav på erstatning. For alvorlig omsorgssvikt hjemme og på skolen i 1976-1982. Begynte ny skole i 4. Lærer mobbet meg, fikk skolevegring og psykiske problemer. Lærte lite fra 4.-9. Skolen skrev til skolesjefen i 7.,8. og 9. De kunne ikke ha ansvaret for min opplæring mer. PPT eller andre ble ikke kontaktet. Tapte utdannelse, jobb, inntekt. Fortrengte, men i feb 2021 husket jeg skolen. Fikk elevmappen min. Kan jeg ha krav på erstatning?

Svar:

De siste årene er det mange slike saker som har fått gjennomslag i domstolene. Jeg vil anbefale deg å kontakt en advokat som arbeider med personskadesaker for bistand.

Om det er slik at skolen eller kommunen ble kjent med at du ble mobbet, snur bevisbyrden. Da er det skolen/kommunen som må bevis at du ikke ble mobbet. Det vil i så fall gjøre saken din enklere.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: