Erstatning for mobbing

Publisert: 13.03.2020

Jeg ble mobbet igjennom hele ungdomskolen, og fikk ikke bra nok hjelp ifra skolen. Karakterene mine dalte nedover fra år til år. Jeg sitter nå som 24 åring med traumer og mye angst i ettertid. Får ikke tatt mer utdanning pga angst, og til og med det å ta buss, er vanskelig. Er dette grunnlag for å søke om tapt barndom? Er det en vanskelig prosess?

Svar:

Den type saker fordrer sammensatte vurderinger både av faktisk og rettslig art. Ofte bygger dette på forhold som går langt tilbake i tid og dette skaper en del bevisproblemer. Du bør kontakte en advokat som arbeider innenfor dette området for å få vurdert saken nærmere.

Del denne artikkelen: