Erstatning for pasientskade

Publisert: 28.06.2021

Jeg søker om erstatning. Men problemet jeg får ikke fri rettshjelp. Så jeg må betale alt selv. Jeg synes det er for jævlig at jeg skal ikke få erstatning for noe leger har gjort mot meg. Jeg ble lam fra livet og ned i 2017 og jeg fikk påvist kreft i ryggmargen og leukemi 2017. Noe feil har skjedd. Jeg må leve med store smerter. Og legene som har gjort dette går fri. Jeg synes det er urettferdig.

Svar:

Om det er en pasientskadesak må du melde kravet til NPE. Gå inn på NPE.NO og fyll ut skademelding og send den inn.

Deretter bør du kontakte en advokat som arbeider med pasientskadesaker som kan hjelpe deg gjennom saken. NPE dekker utgifter til juridisk bistand ifm erstatningsutmåling av saken og de fleste advokater kan bistå deg med spørsmålet om ansvar uten å ta betalt av deg. Advokaten kan ta dekket sitt honorar for arbeid ifm spørsmålet om erstatningsansvar(som NPE behandler først) om det fattes vedtak om at det foreligger erstatningsansvar.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: