Erstatning for personvernbrudd hos NAV

Publisert: 29.03.2021

Jeg har den 25. mars fått en email fra NAV som tilsier at de har delt min CV med arbeidsgivere uten lov. Dette er et klart brudd på personvernloven, og det kan påvirke meg negativt gjennom misbruk av mine personlige opplysninger. Jeg spør dere om jeg har krav på/er det en mulighet for å få erstatning for det?

Svar:

Det er korrekt at NAV har avdekket et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen på arbeidsplassen.no. Dette skal ha blitt oppdaget i februar 2021. Den 17. februar 2021 stengte NAV arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV.
De som har blitt berørt av dette skal ha mottatt et brev fra NAV som du finner her:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/nav-har-gjort-din-cv-tilgjengelig-for-arbeidsgivere-pa-arbeidsplassen.no-uten-at-vi-har-hatt-lov-til-det

Etter det du skriver kan du være en av disse som har mottatt et slikt brev.

Brevet omtaler ikke erstatningsansvar, men det utelukker ikke at et erstatningsansvar kan være aktuelt. I norsk rett vil det normalt være tale om erstatning for et eventuelt økonomisk tap, forutsatt at dette kan sannsynliggjøres. Jeg anbefaler deg å kontakte en advokat for å få en konkret vurdering og eventuell oppfølging av din sak. Klikker du på «Finn Advokat» øverst på siden kan du søke deg frem til en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: