Erstatning for rasisme på jobb

Publisert: 17.11.2020

Moren min har blitt urettferdig behandlet på jobb av sjefen hennes. En sak om dette holder på. Mitt spørsmål er: Kan moren min få erstatning når det kommer til rasistisk krenking på jobben og mot hennes barn på jobben.

Svar:

Dette kan det ikke gis et enkelt svar på. Rasistisk krenking utløser ingen erstatningsplikt. Det kan utløse en straffereaksjon og bot. Erstatningsplikt må begrunnes i et økonomisk tap. Økonomisk tap kan bli en følge av sykdomspåføring eller fysisk skade. Hvis det er en pågående sak, så vil dette vurderes av hennes advokat i en sivil sak, eller av politiet i en straffesak.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: