Erstatning for skade i militæret

Publisert: 22.06.2020

Fikk en skade i militæret for nokon år siden. Har skaden enda og må leve med den. Har jeg krav på noko erstatning? Har store lege/medisinutgifter hver måned.

Svar:

Du må melde skaden som yrkesskade til NAV, om den ikke allerede er meldt inn. Forsvaret er forpliktet til å melde inn slike skader og de skal i utgangspunktet meldes inn innen 1 år etter skaden fant sted. Om skader blir meldt inn etter 1 år vil det stilles litt strengere krav til bevis av hva som faktisk har skjedd. Men du må uansett få meldt inn dette snarest. Når du får godkjent dette som yrkesskade, vil NAV dekke alle utgifter til behandling inkludert utgifter til transport mm.

Samtidig må du melde saken inn til Statens Pensjonskasse idet det er SPK som behandler yrkesskadesaker for personer som ar yrkesskadedekket i Staten. SPK vil derved dekke alle dine øvrige utgifter og evt tap i inntekt mm.

SPK vil da også som utgangspunkt dekke alle dine utgifter til advokatbistand. Dette er en sak du absolutt må ha advokatbistand til. Det er viktig at du får tak i en advokat som arbeider med slike skadesaker. Advokatforeningen fører oversikt over hvilke advokater i ditt nærområde og andre som har oppgitt å arbeide med personskadesaker.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: