Erstatning for tapt barndom

Publisert: 04.03.2021

Hvor kan jeg henvende meg for å søke om erstatning ang. tapt barndom?

Svar:

Dersom dette ligger langt tilbake i tid slik at det er foreldet (det vil kunne være situasjonen dersom du f. eks hadde tilstrekkelig kunnskap om erstatningskravet for mer enn 3 år siden uten at du har gjort noe som stanser foreldelsesfristen) så kan du fremme en søknad hos Statens sivilrettsforvaltning. Dersom kravet ikke er foreldet bør du vurdere å kontakte en advokat for å få bistand til å vurdere om du har grunnlag for et krav og evt. bistand til å fremme kravet overfor det offentlige.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: