Erstatning for tapt barndom

Publisert: 17.06.2020

Har vært under barnevernet siden eg var i mors mage. Ho hadde 5 andre barn som barnevernet var inne i, men ikke gjorde så mye med. Jeg ble flyttet da eg va 4 år te fosterfamilie. Så har jeg hørt at jeg kan ha krav på erstatning for tapt barndom. Eg har traumer og panikk angst som psykologer tenk har med oppveksten å gjøre og at barnevernet tok tak altfor sent. Kan dere hjelpe meg med dette? Jeg er ung ufør.

Svar:

Dersom det kan sannsynliggjøres at barneverntjenesten burde grepet inn tidligere og at dette kunne hatt en positiv betydning for din helsesituasjon så kan det være grunnlag for erstatning. De vil da være hensiktsmessig og kanskje nødvendig å få bistand av en advokat til å vurdere dette. Du må også være oppmerksom på at det løper foreldelsesfrister for å fremme denne type krav.

Det er også en offentlig ordning, såkalt rettferdsvederlag, som kan utbetale erstatning for det man gjerne omtaler som tapt barndom. Dette er en statlig ordning og du vil kunne finne informasjon om denne på nettet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: