Erstatning for tapt barndom

Publisert: 11.08.2020

Har vokst opp i en familie med mye rus, mistet 7 år av oppveksten min til en beruset mor og voldelige stefedre, mye roping skriking og vold i hverdagen. Barnevernet tok ikke grep før det var gått for langt, både mor og far ruser seg enda, endte med at jeg selv begynte å ruse meg, på grunn av mye traumer, angst og depresjon, endte med at jeg skrev meg inn i behandling pga rusavhengighet og psykiske plager. Skal snart utbedres for PTSD, har jeg rett på erstatning for tapt barndom?

Svar:

Hvorvidt du har krav på erstatning er avhengig av flere faktorer. For det første må det avklares hvorvidt det offentlige( barneverntjenesten) har utvist uaktsomhet. Avgjørende for denne vurderingen vil være hvilken kunnskap de hadde eller burde hatt om situasjonen i hjemmet og hva de evt. har/ikke har gjort for å ivareta deg som barn.

Dernest må det vurderes hvorvidt du er påført en medisinsk skade eller et økonomisk tap som følge av eventuell svikt fra barneverntjenestens side. Dette formuleres gjerne slik at det må være en årsakssammenheng mellom barneverntjenestens eventuelle svikt og de skader/tap du er påført.

Det bør også bemerkes at det er en absolutt foreldelsesfrist på 20 år samt en foreldelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt du evt. ble klar over at du kunne ha et krav mot det offentlige.
Jeg vil anbefale at du tar kontakt med en advokat som har erfaring på denne type saker og får en vurdering derfra.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: