Erstatning for tapt barndom

Publisert: 26.11.2020

Jeg lurer på om dere hjelper til i saker om å søke om tapt barndom? Jeg er nå blitt 30 år og sliter fortsatt hardt etter en forferdelig barndom der systemet sviktet hele veien. Jeg har diagnosene borderline, PTSD, spiseforstyrrelser, angst og depresjonslidelser. I tillegg slitt med rus siden 13 års alderen. Har gode perioder, men så kommer traumer mm og det takler jeg ikke å stå i. Jeg har lite kontakt med de og søster. Har dere fri rettshjelp og kan hjelpe meg?

Svar:

På denne nett-tjenesten gir vi kun råd og innspill på hvordan man kan få avklart spørsmål av rettslig karakter.

Dersom du ønsker avklaring i forhold til din rettslige posisjon knyttet til et evt. erstatningskrav mot det offentlige vil det være nødvendig å gjennomgå det som måtte forefinnes av dokumentasjon i saken, både hva gjelder din helsesituasjon og hvorvidt det er opplysninger som underbygger en evt. anførsel om at det offentlige har sviktet på en måte som gjør at du kan gjøre gjeldende et erstatningskrav.

Det vil kunne være mulighet for fri rettshjelp i denne type saker dersom du har en inntekt/ytelse som ligger under grensen på 246 000( er du gift eller samboer er grensen for samlet inntekt 365 000)

Dersom du har høyere inntekt en dette vil det være mulig å få en del av utgiftene til advokat dekket gjennom forsikringen (hus, innbo, jobb eller lignende) dersom du har dette.

Dersom dette er viktig for deg å få avklart (noe jeg absolutt forstår at det må være), så ville jeg konsultert en advokat med kompetanse på området for å få en avklaring på om dette er noe å gå videre med.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: