Erstatning for tapt skolegang

Publisert: 25.01.2021

Jeg fikk feil diagnose for 12 år siden lett psykisk utviklingshemmet, noe som har ført til at jeg ikke har fått tilstrekkelig med tilrettelegging på skolen og ble mobbet noe som har ført til at jeg ikke klarte å fullføre utdanningen. I 2020 fikk jeg en ny diagnose som tilsier at jeg har lærevansker og den diagnosen jeg hadde tidligere har ført til at jeg ikke fikk noe utdanning eller komme meg ut i arbeidslivet om det er noe jeg kan ha krav på.

Svar:

Lett psykisk utviklingshemmet er medfødt og genetisk. Det er også generelle lese- og skrivevansker. Medfødte plager vil man som oftest ikke få erstatning for evt tapt skolegang for. Men om du har spesifikke lese- og skrivevansker og ikke får hjelp for dette, så kan du ha rett til erstatning.

Om du har spesifikke lese- og skrivevansker bør du få undersøkt saken. I motsatt fall ville jeg ikke benyttet mye tid og penger på denne saken.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: