Erstatning for tapt skolegang

Publisert: 15.02.2021

Jeg lurer på om jeg kan søke erstatning for tapt skolegang. Jeg ble mobbet ifra 3. klasse og frem til 9. klasse. Lærerne brydde seg ikke, og jeg fikk alltid skylden. Hvordan dokumentasjon trenger man? Stakk ifra skolen flere ganger pga mobbing.

Svar:

Det er to muligheter for å søke erstatning. Dersom dette ligger langt tilbake i tid og et eventuelt krav er foreldet vil du kunne søke rettferdsvederlag fra staten. I en slik prosess vil det offentlige innhente det meste av relevant dokumentasjon etter at du har gitt de fullmakt til å innhente opplysninger fra skole og eventuelt andre aktuelle instanser. Det er begrenset hvor mye du kan få gjennom denne erstatningsordningen da det er en erstatning som gis der kravet i utgangspunktet er tapt som følge av foreldelse.

Dersom kravet ikke er å anse som foreldet vil du måtte fremskaffe dokumentasjon som underbygger at det offentlige har utvist uaktsomhet i oppfølgingen av deg og at dette har fått som konsekvens at du er påført enten et økonomisk tap( f. eks. tap av ervervsevne ) eller at du er påført et medisinsk varig men ( f. eks. i form av varige psykiske plager).

Det vil nok ofte være hensiktsmessig å få bistand av advokat slik at vedkommende kan hjelpe deg med å systematisere det som evt. kan gi grunnlag for et erstatningskrav.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: