Erstatning for voldtekt i utlandet

Publisert: 12.05.2021

Jeg ble voldtatt i utlandet. Av min biologiske far. Kan jeg søke om voldsoffererstatning? Jeg har posttraumatisk stress lidelse og sliter veldig med alt jeg har opplevd da jeg var lite . Har blitt ufør på grunn av dette. Jeg har hørt at jeg kanskje kan ha krav på dette? Men siden det skjedde i utlandet og ikke her i Norge så vet jeg ikke hvordan det fungerer. Jeg var veldig liten og dette ble ikke anmeldt. Jeg ble tatt med til lege i Norge som 7-åring tror jeg. Kan noen hjelpe meg?

Svar:

Hovedregelen er at voldsofferstatning tilkjennes for skade påført i Norge. Hvis du hadde bopel i Norge på skadetidspunktet, og det landet skaden skjedde i ikke har tilsvarende ordning, kan det likevel gjøres unntak fra hovedregelen og tilstås erstatning. I tillegg kan det være tale om foreldelse her dersom det er lenge siden. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med en erstatningsadvokat for å avklare dette. Under "Finn advokat" øverst på siden kan du lete opp en advokat i nærheten av deg.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: