Erstatning fra butikk etter fall

Publisert: 01.03.2021

Jeg falt og brakk lårhalsen for et halvt år siden på en glatt plastikk skråkant til et utstillingsplatå på et gulv i en butikk. Etter ulykken ble skråkanten renset med avfettingsmiddel og det ble satt opp skilt. Jeg har tatt opp saken med butikken sitt forsikringsselskap som fraskriver butikkselskapet ansvar og erstatningsplikt. Pr i dag er jeg ikke i stand til å gå uten hjelp av krykker, og hvordan fremtiden blir for meg vet jeg ikke. Har jeg en sak som bør forfølges i domstolene?

Svar:

Skal butikken bli erstatningsansvar må det foreligge ansvarsgrunnlag. Ansvaret i denne må trolig bygge på det ulovfestede culpa ansvaret, dvs. at det skadelidte må sannsynliggjøre at det er utvist uaktsomhet. Her vil det være flere forhold som er nødvendig å belyse. Herunder f.eks. om butikken har hatt forsvarlige rutiner. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med advokat som kan gi deg en nærmere prosessrisikovurdering, da dette typisk er en sak der man må foreta en grundig gjennomgang av sakens faktiske så vel som juridiske side.

Del denne artikkelen: