Erstatning til å dekke ekstrautgifter etter operasjon

Publisert: 25.09.2020

Dekket ekstrautgifter (Meravgift) ifm. personskade? Jeg er blitt kneoperert og har måttet ha hjelp fra svigerfam. og fam. medlemmer og i rehab.perioden (12 uker og 6 uker). Jeg har barn på 2 og 4 år som går i bhg som vi får hjelp til å levere og hente (slik at samboer ikke måtte gå redusert stilling). Hjelperne har noe reisevei og bor hos oss i ukedagene. Vi har betalt de som stilt opp for oss. Har jeg rettigheter på å få dekket slike kost? hvordan går jeg frem hos forsikringsselskapet? lover §?

Svar:

Om personskaden skyldes en bilulykke eller yrkesskade vil du få dekket alle slike utgifter iht skl. §3-1 av ansvarlig forsikringsselskap.

Om dette er en pasientskade må du fremme det samme kravet med samme hjemmel. Men kravet må da rettes mot Norsk Pasientskadeerstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: