Erstatningssum ved plexusskader

Publisert: 07.12.2020

Hva er vanlig erstatningssum ved plexusskader under fødselen?

Svar:

Det er vanskelig å forstå hva du etterspør idet man kan ha rett til erstatning både for påført medisinsk skade samt tap i utgifter og inntekt. Av den grunn er det ikke mulig å svare på spørsmålet ditt basert på den svært begrensede informasjonen du angir.
Jeg vil anbefale deg å kontakt en advokat som arbeider med pasientskadesaker. Utmåling av erstatning som følge av pasientskader finner sted iht skl. §3-1 og derved skal det offentlige også dekke utgifter til juridisk bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: