Et av barna har fått kjøpe uskiftet bo billig

Publisert: 01.07.2020

Min far døde 1977 og mor sitter i uskifte. Hun er nå 92 år og dement. Hun solgte eiendommen til min søster, mens hun var under utredning av demens i 2017. Verditakst på eiendommen var 1,1 mill i 2017. Min søster overtok for 250 000 etter å ha trukket fra borett (250 000) for 5 år. Min mor bodde i boligen 2 av de 5 årene. Er dette å betrakte som salg til underpris og kan betraktes som gave, og kan hun gjøre dette uten samtykke fra øvrige arvinger? Det er ingen særkullsbarn.

Svar:

Det er ikke lov å gi bort fast eiendom når man sitter i uskiftet bo. Dette innbefatter også gavesalg. Dere kan kreve salget omstøtt, forutsatt at den som kjøpte var i god tro, og at det ikke er gått mer enn 1 år siden dere ble kjent med eller burde blitt kjent med dette. Jeg anbefaler at du får en konkret vurdering av saken.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: