Etterbetaling av manglende trygd

Publisert: 26.11.2019

Jeg lurte på hvordan man går frem for å få etterbetalt trygd man mener selv man har krav på.

Svar:

Jeg vil råde deg til i første omgang å ta kontakt ditt lokale NAV-kontor, for å få hjelp til å fremsette et krav om ytelsen du mener å ha krav på. Du bør i den sammenheng opplyse om hvorfor du mener å ha krav på ytelsen fra et tidligere tidspunkt. Dersom du ikke når frem med ditt krav, kan du oppsøke Advokatvakten der du bor for å en innledende vurdering av om du bør forfølge saken. Dersom du blir rådet til dette, bør du oppsøke en advokat som jobber med trygderett for videre veiledning. Dersom NAV fatter vedtak i saken din, må du være nøye med å overholde de klagefristene som fremgår av vedtaket.

Del denne artikkelen: