Etterlattepensjon og uføretrygd

Publisert: 28.09.2020

Lurer på om etterlattepensjon og privatpensjon kan gjøre at NAV reduserer uførepensjon?

Svar:

Når det gjelder etterlattepensjon, så kan man ikke motta etterlattepensjon og uføretrygd på samme tid. Du må derfor velge om du vil motta etterlattepensjon eller uføretrygd med etterlattefordel. Dette må man ta standpunkt til før du får innvilget uføretrygd. Dersom du får vedtak på uføretrygd er dette bindende, og det er ikke mulig å endre dette i ettertid. Jeg vil anbefale å ta kontakt med NAV når det gjelder dette slik at de kan gi deg råd om hva som passer best i din situasjon.

Når det gjelder privat pensjon, er det vanskelig å vite hva slags pensjon du har. Utgangspunktet er at det kun er pensjonsgivende inntekt som påvirker beregningen av uføretrygd. Samtidig finnes det regler om at man ikke kan motta privat AFP og uføretrygd samtidig. Jeg anbefaler at du tar kontakt med NAV eller pensjonsleverandør for å finne ut av dette.

Del denne artikkelen: