Etterlattepensjon

Publisert: 27.10.2020
Emneord: ,

Min bror har gått bort og etterlater seg stor forbruksgjeld og han hadde ikke noen formue det er kanskje verdier i boet på ca 50 000 - 100 000 kr. Men han har jobbet hele livet og jeg mener arbeidsgiver hadde innskuddspensjon med etterlattepensjon. Er det slik at min nevø bør si fra seg arven, slik at det blir et offentlig skifte.

1: vil eventuell etterlattepensjon gå inn i boet? 2: Hvis pensjon utbetales vil den da utbetales i sin helhet til hans sønn?

Svar:

Ved dødsbo med små eller ingen verdier, kan man overta etter skifteloven § 80, for å få dekket utgifter til begravelse m.m. Da overtar man ikke ansvaret for dødsboet, og heller ikke gjelden.

Det offentlige vil normalt ikke gå inn i slike dødsboer. Boet blir da liggende som et flytende bo.

Sønnen kan likevel - uten å ta over ansvaret for dødsboet - ha rett til forsikringer og pensjoner. Disse går normalt ikke inn i dødsboet, men direkte til den som er begunstiget. Dette bør kontrolleres for hver enkelt forsikring i forkant, da det kan være unntak.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: