Få skade dekket av ulykkeforsikring

Publisert: 06.09.2021

I 2017 brakk jeg 2 ribbebein ved å ha hatt kraftig hoste og satt meg ned i en stol. Det var på fritiden og helg. Komplikasjoner førte til en nerveskade som har gjort meg ufør. Fikk avslag på skade da jeg meldte den inn, burde ikke min ulykkeforsikring dekke den saken så lenge jeg ikke kan jobbe etter skade? Hva forsikringen omfatter: Dødsfall, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade i fritiden.

Svar:

Spørsmålet om en skade er forårsaket av en ulykke i forsikringsvilkårenes forstand, har vært tema i utallige saker for Finansklagenemnda, og også i rettssaker. Det er en konkret vurdering hvor en må kjenne alle detaljer for å kunne ta stilling til spørsmålet. Jeg vil anbefale deg å kontakte en advokat med kompetanse på personskadesaker. Husk at det er frister mht å klage på avslag. Fristen avbrytes ved klage til Finansklagenemnda. Så ikke la saken ligge over tid.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: