Faktura uten bilag

Publisert: 26.11.2020

Jeg har mottatt faktura fra en bedrift som har utført arbeid hos meg. Jeg har ikke mottatt underbilag eller dokumentasjon (timelister, kvitteringer på materialer, dokumentasjon av utført arbeid) og krever å få dette før jeg betaler noe, dette blir jeg nektet. Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg kreve dette før jeg betaler noe som helst? Er ikke enig i fakturabeløpet og det er derfor jeg krever å se dette.

Svar:

Det kommer litt an på hva som var grunnlaget for avtalen. Men normalt er det grunnlag for å kreve underlaget for det man blir krevd for. Spørsmålet er om det er forbrukerkjøp eller håndverkertjenesteloven. Det kan virke som dette er håndverkertjenester og da følger det av loven at man skal betale vanlig pris, normalt etter timeliste. Lovens sier: I den utstrekning prisen ikke følger av avtalen, skal den reknes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris), dersom ikke denne prisen er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art, omfang og utføring og tilhøva ellers.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: