Far betaler for lite i barnebidrag og ønsker ikke avtale nytt beløp

Publisert: 14.09.2021

Jeg har et felles barn med tidligere samboer. Da det ble slutt ble det avtalt at barnet skulle bo fast hos meg, samvær hos far annenhver helg. Vi hadde også felles gjeld som han overtok da han kjøpte meg ut av huset. Vi ordnet en avtale på hvor mye han skulle betale i barnebidrag pr. måned, og i avtalen står det også at jeg ikke kan ta det via NAV hvis han ikke vil avtale ny privat avtale. Nå viser det seg at han betaler for lite i barnebidrag, men vil ikke avtale nytt beløp. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Uavhengig av hva dere tidligere har avtalt om bidrag, har dere begge rett til å kreve at bidraget skal fastsettes av NAV. Det er vanskelig å avtale et korrekt bidrag for hele barnas oppvekst, når forhold som samværsomfang, hver av foreldrenes inntekt, sivilstatus, nye barn mv. kan påvirke beregningen av bidraget. Du har derfor rett til å kreve bidraget fastsatt av NAV, selv om dere tidligere har vært enige om noe annet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: