Far bryter samværsavtalen

Publisert: 06.10.2020

Kan far kreve at vi avlyser avtaler så han får samvær som ikke er avtalt? Han bor langt unna og gir oss som regel veldig kort varsel om når han kommer hjem. Samværsavtale er brutt for lenge siden. Han tar nesten aldri kontakt, alltid min sønn som ringer og han tar sjelden telefonen eller ringer tilbake.

Svar:

Far vil ikke kunne kreve at dere innretter dere etter hans initiativ til samvær. Utover hva som eventuelt følger av en samværsavtale som er inngått mellom dere, må han basere seg på samtykke fra deg. Dersom det er slik at han har brutt avtalen over tid vil du nok også kunne anføre at denne ikke lenger står ved lag og at denne må vurderes på ny. I så henseende kan det være hensiktsmessig å få bistand gjennom familievernkontoret.

For øvrig vil alltid foreldre ha et ansvar for å tilrettelegge slik at løsningen blir til det beste for barna. I så hensende kan det være riktig, av hensyn til barna, at man åpner for samvær også i tilfeller der avtalen er brutt av den andre forelderen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: