Får færre timer enn avtalt

Publisert: 29.11.2021

Jeg jobber via et større bemanningsbyrå, og er for tiden utleid til et mindre lager. I utgangspunktet var oppdraget på en måned, hvor jeg skulle jobbe mandag - torsdag fra kl 07:00 til 15:00, 07:00 - 1300 på fredager, og 09:00 - 16:00 annenhver søndag. Dette gjorde jeg de først 2 ukene, men tredje uken fikk jeg beskjed om at det hadde oppstått en situasjon med en kunde som gjorde at de ikke lenger kunne jobbe 07:00 - 15. Jobber nå mye mindre, men jeg har vel fortsatt krav på full lønn?

Svar:

Arbeidskontrakten din skal inneholde bestemmelser om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav j). Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Hvis arbeidet er midlertidig, skal avtalen opplyse om forventet varighet, samt hva som er det rettslige grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Det er arbeidsgiver som har risikoen for manglende arbeid og oppgaver. Dette innebærer at du som arbeidstaker har krav på lønn i henhold til arbeidskontrakten, så lenge du stiller din arbeidskraft til disposisjon. Etter min vurdering vil en avtale om arbeid som skissert ikke ensidig kunne endres av arbeidsgiver og du kan derfor kreve lønn i henhold til den avtalte arbeidstiden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: