Far får ikke innkalling til barnets sykehusavtaler

Publisert: 08.05.2020

Vi ble ble separert og har delt foreldreansvar. Mor er veldig ofte på sykehus med barnet. Hun ønsker helst ikke jeg skal være med. Innkallelsen til møter kommer noen ganger på tekstmelding fra mor noen timer før møtet eller ikke i det hele tatt. Jeg har gjentatte ganger tatt dette opp med sykehuset, men de sier at de bare kan registrer et mobiltelefonnummer og en postadresse. Mor vil ha registrert begge deler på seg selv. De sender ikke mail, men sier at mor må gi beskjed til meg. Hva gjør jeg?

Svar:

Det er ikke greit, begge må selvsagt få beskjed om slike ting. Unnlater mor dette systematisk vil det kunne medføre at du må ha foreldreansvar alene. Jeg ville tatt det opp på familievernkontoret?

Del denne artikkelen: