Får hverken AAP eller uføretrygd

Publisert: 04.09.2020

Jeg har vært på arbeidsavklaringspenger i fire år. Nå har min lege søkt om uføretrygd. Nav sier at jeg etter fire år må vente et år uten rett til arbeidsavklaringspenger. Jeg har også fått avslag på uføretrygd. Jeg har fra januar 2020 ikke hatt rett på arbeidsavklaringspenger og heller ikke fått uføretrygd. Jeg har vært uten inntekt og noe støtte av NAV i snart et år. Jeg sliter med faktura og livsopphold. Har jeg ikke rett på noe støtte?

Svar:

Arbeidsavklaringspenger kan kun innvilges i fire år. Dersom du allerede har mottatt dette i fire år, stemmer det at NAV ikke kan innvilge dette videre. Dersom du ikke fyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan du søke om sosialhjelp. Jeg vil også anbefale deg å ta kontakt med din kommune for å få hjelp til å strukturere din økonomi. Alle kommuner er forpliktet til å gi sine innbyggere økonomisk rådgivning.

Del denne artikkelen: