Får hverken sykepenger eller AAP

Publisert: 19.11.2021

Jeg har grunnet panikkangst, revmatoid artritt, fibromyalgi og psoriasis artritt gått sykemeldt av og på og er over på AAP. Under sykemeldingsperioden har min arbeidsgiver betalt meg fullt ut, de har nå mottatt brev fra NAV om at jeg er på AAP, men det stemmer ikke, mine meldekort er ikke aktive, AAP søknad er ikke fullført og jeg sitter nå uten støtte. Er dette lov? Får jo noe hjelp av sosialen men dette dekker jo ikke huslån, billån o.l

Svar:

Når du er sykmeldt kan du som hovedregel motta sykepenger i ett år. Dette kan skje enten ved direkte utbetaling eller ved refusjon til arbeidsgiver som utbetaler normal lønn. Når sykmeldingsperioden nærmer ett år seg må du søke om AAP. Vurderingen ved AAP er arbeidsevne i ethvert yrke. Du skal få vedtaket om innvilgelse/avslag. Ved innvilgelse skal det lages aktivitetsplan og du har meldeplikt.

Det er uklart hva din situasjon er, men rådet er uansett at du bør ta kontakt med NAV for å få veiledning om dine retter.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Rekkedal

Del denne artikkelen: