Får ikke AAP pga artrose

Publisert: 14.04.2020

Jeg har polyartrose i begge hender og en skulder. Sykmeldt 5 mnd, renholder. NAV-veileder informerte om at jeg ikke kan få AAP eller noe uføre. Etter endt sykmeldingsperiode må jeg søke dagpenger eller sosialstønad. Stemmer dette? Med artrose har man ikke rett til å bli vurdert opp mot ethvert yrke? Neste spm er: får man advokat med seg på dialogmøter utsendt i min person som kan snakke for meg? Jeg kan ingen regler i NAV og glemmer fort det jeg leser. Har prøvd men det gikk dårlig i går.

Svar:

AAP eller Uførepensjon forutsetter at du ikke har arbeidsevne, eller at denne er redusert. Dette må du ta opp med NAV gjennom din fastlege. Din arbeidsgiver bør også tas inn i diskusjonen med NAV mht omplassering eller andre muligheter. Juridisk bistand har en ikke krav på fra NAV. Du kan muligens få fritt rettsråd om din inntekt er under 247 000 i året.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: