Får ikke barnetrygd fra Tyskland

Publisert: 03.12.2021

Jeg er i en sak om EØS barnetrygd. Det er av lov etablert at Tyskland er primærland og skal betale full barnetrygd til meg og Norge skal betale differansen. Problemet er at den tyske familienkasse er så vanskelig å forholde seg til. Saken har gått over 2 år nå og fortsatt har de ikke betalt ut det de skal. De snakker bare tysk på telefonen og godtar ikke å snakke med tolk. De motsetter seg å sende vedtak om hvilke beslutninger de har tatt. Jeg kommer ikke lengre i saken. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Dette er nok et spørsmål som du bør ta opp med en tysk advokat eller rettshjelper, som kan bistå deg i kontakten med den tyske familiekassen. Norske myndigheter kan ikke overstyre tyske avgjørelser om barnetrygd, så dette er noe du må søke løst i Tyskland.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: