Får ikke betalt for alle timer arbeidet

Publisert: 28.10.2020

Det har seg sånn at jeg har 26,6 % stilling, som tilsvarer ca 10 timer i uka. Det står i kontrakten: «Arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes, ref. arbeidsmiljøloven 10-5 (1). Avtalen er løpende og hver beregningsperiode 1 måned». Har jobbet mye ekstra, men nå har jeg bare fått 22 timer de tre neste månedene. Sjefen sier at skjer en gjennomsnittsberegning i løpet av året. Kan han bare kutte vekk timer den ene måneden pga mye jobb forrige måned sånn?

Svar:

Det er arbeidsavtalen som regulerer dette. Men slike avtaler som du har, kan være problematiske å håndtere. Men, hvis det er uklarheter, så skal de gå ut over arbeidsgiver, og ikke deg som arbeidstaker. Du har selvfølgelig alltid krav på betaling for alt arbeide du utfører. Spørsmålet blir om du har krav på betaling for minimum 10 timer uansett om du arbeider eller ikke. Arbeidsavtalen kan forstås slik at du kan ha krav på betaling for minimum 40 (-isch) timer hver måned. Hvis arbeidsgiver kun gir deg 22 timer, mot forutsatt 40, må arbeidsgiver gå til en endringsoppsigelse for å avslutte avtalen på 10 timer uken. I motsatt fall vil du fortsatt ha krav på betaling for 40 timer i måneden. (Dette må justeres for ulikt antall arbeidsdager som kan variere fra 20-23 arbeidsdager i en kalendermåned.)

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: