Får ikke bonus etter permittering

Publisert: 05.02.2021

Firmaet vårt permitterte i fjor en del ansatte og samtidig reduserte de lederlønn/bonuser. Det viser seg at selskapet har klart seg bra tross motgangen i starten og i 2021 ble det informert om at alle ledere ville bli betalt tilbake det de hadde gitt opp. Samtidig ble det nevnt at de ikke hadde lov til å betale tilbake det de som var permittert hadde tapt - stemmer dette?

Svar:

Den som er permittert, er fristilt og arbeider ikke, dvs. yter ikke arbeide til fordel for arbeidsgiver som denne igjen kan få inntekter av. Av denne grunn vil den ansatte heller ikke ha krav på lønn. Ordningen med dagpenger erstatter lønnstapet (helt eller delvis) pga manglende inntektsgivende arbeide for den ansatte og er derfor ingen kompensasjon som arbeidsgiver nyter godt av. Lønn og bonus for ikke-permitterte, er et resultat av en arbeidsinnsats og vil ikke være et sammenligningsgrunnlag.

Det er ingen lovmessige forbud mot å gi "gaver", men i et arbeidsforhold må det behandles som lønn med tilhørende skatteplikt, rett til feriepenger, plikt til å svare arbeidsgiveravgift, pensjonsinnskudd evt., om arbeidsgiver skulle kompensere for de ansattes inntektstap.
Det er mulig at bedriften tenker at det i tilfelle kunne stilles spørsmål ved berettigelsen av permitteringen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: