Får ikke dagpenger pga stengte grenser og utenlandsopphold

Publisert: 18.06.2021

Jeg er tysk statsborger. Jeg fikk arbeidsferie og reiste til Marokko 18.02.2020. Jeg fikk ikke returnert på grunn av stengt grenser. På grunn av covid ble jeg permittert og søkte online for dagpenger imens jeg var permittert. Nav har ikke vurdert det for dagpenger og jeg må betale tilbake forskudd. Det skrives på vedlegg følgende: Vi gjør oppmerksom at for å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge. Dette følger av folketrygdloven §4-2.

Svar:

Folketrygdloven § 4-2 første ledd setter som vilkår for rett til dagpenger at man er medlem i folketrygden. Det er som hovedregel et vilkår om å oppholde seg i Norge, fordi kravene om å være reell arbeidssøker og melde- og møteplikt i utgangspunktet er knyttet til det nasjonale arbeidsmarkedet. Dagpengeforskriften inneholder enkelte unntak fra kravet om opphold i Norge. For å få dagpenger i forbindelse med ferieopphold, må medlemmet ha mottatt dagpenger i mer enn 52 uker før ferieoppholdet.

Det er ikke gjort ytterligere unntak fra oppholdsregelen i den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven. Det vil si, at stengte grenser ikke gir unntak fra regelen om opphold i Norge.

Del denne artikkelen: