Får ikke dele opp eiendom

Publisert: 14.04.2021

4 søsken har for flere år siden arvet et større feriested. 35 mål fordelt på 2 tomter. De 4 har opparbeidet og brukt hver sin 1/4 av det totale arealet i mange år. Allerede lenge før deres fars bortgang. Det har fungert bra, så lenge deres far sto som eier. Han forsøkte før sin død å dele en tomt til hver, men kommunen sa (og sier) nei. Neste generasjon står for tur og antall eiere kan fort bli uhåndterlig. Kan en bruksavtale mellom eierne juridisk hindre en part fra å forlange salg av hele?

Svar:

En bruksavtale i seg selv kan kanskje hindre en part fra å forlange salg av det hele. Dette gjelder naturligvis særskilt om dette er eksplisitt avtalt ved bruksavtalen, videre kan dette følge implisitt av avtalen for øvrig.

Jeg vil anbefale at man regulerer adgangen til utløsning i selve avtalen for å forhindre usikkerhet omkring dette.

I utgangspunktet har en sameier adgang til å kreve oppløsning av sameie jfr lov om sameie § 15 etter et varsel om oppløsning med rimelig frist. Dette er med mindre det foreligger innvendinger til kravet om oppløsning jf. § 15 tredje ledd. En slik innvending kan for eksempel være at det hevdes at partene har akseptert at sameie ikke kan tvangsoppløses.

Det skal i utgangspunktet påkreve en klar avtale på at en sameier skal ha fraskrevet seg adgangen til kreve sameie oppløst, men for å gjøre det enda klarere kunne man gjerne behandlet dette spørsmålet i avtalen slik at det ikke er noe tvil.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: