Får ikke fast jobb pga permisjon

Publisert: 16.04.2021
Emneord: ,

Jeg var tilsatt i et vikariat som lærer som gikk ut mens jeg var i foreldrepermisjon og fikk da "opphold" over 2 uker slik at jeg ikke har krav på fast (3års-regelen). Må derfor begynne på nye 3 år. Er dette lov?

Svar:

Det følger av reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 at en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år for vikariat, skal anses som fast ansatt. Bestemmelsen innebærer at arbeidstaker får det samme oppsigelsesvern som fast ansatte.

Kravet til sammenhengende ansettelsesforhold innebærer at ansettelsesforholdet skal være uavbrutt. For det tilfelle at det foreligger et avbrudd, vil det bero på en totalvurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddet, om ansettelsesforholdet kan anses som sammenhengende. Mindre avbrudd mellom to ansettelsesforhold må aksepteres. Til sammenligning er tre måneder akseptert i rettspraksis.

Jeg forstår det slik at du fortsatte i stilling som lærer, men med ny kontraktsperiode etter oppholdet. Etter mitt skjønn, vil ikke et opphold på to uker medføre at det foreligger et avbrudd i ansettelsesperioden. Arbeidsgiver kan dermed ikke kreve en ny periode på 3 år.

Med vennlig hilsen
advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: