Får ikke fast jobb til tross for avtale

Publisert: 10.12.2021

De siste årene har jeg gjennomgått omskolering og arbeidstrening, i bedrift med arbeidsoppgaver relatert til studiene, mellom semestrene. Jeg har fremdeles mulighet til videre omskolering i 2 år. Men for 4 måneder fikk jeg beskjed fra daglig leder, at jeg skulle få fast jobb når arbeidstreningsperioden var over (flere måneder siden). Dette har blitt nevnt med jevne mellomrom i høst/vinter. Pga. dette utsatte jeg videre studie, men jeg har enda ikke fått jobb selv om jeg får arbeidsoppgaver.

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver, etter avtalerettslige regler, vil være bundet av jobbtilbud som gis, og kan kun trekke det tilbake dersom tilbudet ikke er gjort kjent for mottaker. Fra hva du beskriver, fremstår det imidlertid ikke som det er ikke et bindende jobbtilbud i dette tilfelle. Jeg vil anbefale deg å be om et møte med arbeidsgiver der man diskuterer dette. Du vil da kunne få avklart hva arbeidsgiver ser for seg.

En annen ting er at du har krav på arbeidskontrakt med arbeidsgiver, dersom arbeidstreningen er over via omskoleringen er over. Arbeidsgiver må da ta stilling til hvilken arbeidsstilling du skal ha i bedriften.

Del denne artikkelen: