Får ikke flytte til Norge med datter

Publisert: 23.03.2020

Jeg er bosatt i England og har nettopp tatt ut skilsmisse fra min mann. Jeg ønsker å flytte permanent tilbake til Norge med min datter, men min mann har tatt 'Prohibited Steps Order' og jeg har ikke lov til å ta min datter ut av England/Wales. Jeg lurer på om de har lov her i England til å holde meg tilbake på grunn av min datter? Hvilke norske lover teller her da jeg som mor er norsk statsborger? De har sagt at jeg kan reise ut av landet, men ikke min datter. Kan dere hjelpe med?

Svar:

Du skriver ikke noe om din datters statsborgerskap, men det er ikke sikkert dette har betydning for spørsmålet.

All den tid dere er bosatt i England alle tre vil det være Engelsk lov som regulerer spørsmålet( spørsmål om barn skal som den store hovedregel løses med utgangspunkt i aktuelle lands lovverk).

All den tid det allerede synes å være fattet en beslutning fra Engelsk domstol må du forholde deg til denne. Slik jeg oppfatter faktum i saken vil det ikke være noe norske myndigheter kan bistå med så lenge saken går under engelsk jurisdiksjon.

Jeg vil således anta den eneste muligheten for at du får med deg datteren til Norge er at engelsk domstol evt. mener dette er den beste løsningen for barnet. Skulle domstolen mene det motsatte vil barnet blir boende med far, men naturligvis ha rett til samvær også med deg i Norge (dersom det ikke vurderes å være fare for at barnet ikke leveres tilbake til far).

Dette ble et svar med mange ukjente forutsetninger, men svaret er at du neppe kan forvente bistand fra norske myndigheter til å få barnet til Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: