Får ikke forlenget kontrakt pga graviditet

Publisert: 07.05.2021

Jeg har en arbeidskontrakt som varte til og med 30. april. Jeg er sykemeldt på grunn av et krevende svangerskap. Jeg har fått beskjed om at arbeidskontrakten ikke forlenges på grunn av at jeg er sykemeldt, er dette gyldig grunn til å ikke forlenge en arbeidskontrakt?

Svar:

Et midlertidig ansettelsesforhold opphører når den avtalte arbeidsperioden opphører eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Det er i utgangspunktet opp til arbeidsgiver selv å vurdere om det er ønskelig å forlenge arbeidskontrakten eller ikke. Helt fritt frem er det imidlertid ikke. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 10 er det ved ansettelse og oppsigelse aldri tillatt med forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel eller adopsjon. Dette gjelder også ved spørsmål om forlengelse av midlertidig stilling. Bestemmelsen klargjør at diskrimineringsvernet ved ansettelse, forlengelse av engasjement og oppsigelse er absolutt. Dersom den underliggende årsaken til at arbeidskontrakten ikke ble forlenget er graviditet, så kan det være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

Del denne artikkelen: