Får ikke jobbe etter fylte 65 år

Publisert: 10.05.2021

Det gjelder særaldersgrense i kommunen. Kan kommunen varsle om at tilsettingsforhold opphører på grunn av alder 65 år? Jeg personlig ønsker å jobbe til 67 år, men kommunen krever at jeg går av. Det er diskriminerende på grunn av alder. Gjelder ikke diskrimineringsloven eller arbeidsmiljøloven eller stillingsvernet for de som ønsker å stå i jobben sin til 67 eller 70 år? Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes.

Svar:

Lov om aldersgrense for offentlige tjenestemenn, fastsetter i
§ 2:
Den alminnelige aldersgrense er 70 år. Det kan fastsettes lavere aldersgrense for stillinger hvor:
a. Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år.
b. Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier.
Dette er kvalitative krav mht belastningen i arbeidet. Hvis det ikke medfører riktighet pga nye arbeidsmetoder, bedre HMS osv. så er ikke lovkravet oppfylt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: