Får ikke jobben tilbake etter sykemelding

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg er i en veldig vanskelig situasjon - der jeg havnet i en bilulykke i vinter. Jeg var fast vikar hos bedrift via et bemanningsselskap. Jeg jobbet der 1,5 år. Jeg ble lovet jobben tilbake ved direkte melding, muntlig ved flere anledninger. Hadde et drøftingsmøte med sjefen fra bedrift mens jeg var sykemeldt. Jeg ble 30% friskmeldt og ønsket å jobbe. Men fikk kontrabeskjed om at det ikke er behov, samtidig som de henter inn nye vikarer. Har jeg en sak? Jeg vil ha jobben min tilbake!

Svar:

I utgangspunktet har du en beskyttet ansettelse når du er sykemeldt. Ut fra din forklaring, så fremstår det som det foreligger en oppsigelse av ditt vikariat. En oppsigelse skal være saklig begrunnet og formelt korrekt. Ut fra din fremstilling er oppsigelsen verken saklig eller formelt korrekt. Du kan kreve at du gjeninnsettes i stillingen og at du får erstatning for ugyldig oppsigelse. Dette må avgjøres av en domstol. Du bør derfor kontakte advokat for å vurdere din sak nærmere, fremme krav overfor arbeidsgiver og eventuelt bringe den inn for domstolen om ikke din arbeidsgiver endrer sin innstilling. Vinner du frem, vil normalt din arbeidsgiver bli dømt til å erstatte dine advokatutgifter. Men dette er en konkret vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: