Får ikke jobbet nok timer

Publisert: 18.05.2021

Jeg jobber i bilutleiebransjen, som ikke går på tariffavtale. Jeg har 100 % stilling som tilsier 40 t pr uke. Jeg får ofte påpekt av andre kollegaer når vaktplan kommer, og jeg bemerker lite timeantall, at jeg går på "timing", de andre har fastlønn. Jeg får ofte ikke antall timer jeg skal ha som 100 %, og jeg har veldig liten kontroll på hvor mye lønn jeg har får hver mnd. Hvordan kan jeg gå fram ang fastlønn? Kan jeg sette krav osv? Hvilke rettigheter har jeg? Har også 7 år ansiennitet.

Svar:

Det er vanskelig å gi deg et klart svar på din situasjon. Dette må ta sitt utgangspunkt i din ansettelsesavtale og hva den konkret bestemmer. Det er ikke harmoni mellom at du har 100 % stilling når du ikke blir tildelt vakter som gir deg 40 timer som er 100 %. Jeg vil anta at dette er maksimalt antall timer du er forpliktet til å arbeide, men det kan også forstås slik at du har krav på 40 timer, men arbeidsgiver bestemmer når du skal arbeide for å fylle opp for disse 40 timene. Dette kan kun løses ved å se konkret på din ansettelsesavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: