Får ikke levert stoler som er betalt

Publisert: 02.09.2020

Jeg har betalt kr 15 000 for 6 stoler, selskapet har kun levert 3. Selskapet har drevet med systematisk svindel over mange år, mange som meg som har blitt lurt. Namsmannen finner intet til utlegg, fordi penger blir sendt til eiers privatkonto. Eier har ingen privatformue, all formue er registrert på samboeren som VAR styremedlem da jeg kjøpte varene. Kan samboeren bli personlig ansvarlig for ikke å oppfylle plikter som styremedlem? Hvordan går jeg fram? Sender gjerne mer info. ved behov.

Svar:

Hvis avtalen er med et AS, vil det være vanskelig å fremme krav mot privatpersonen. Evt. udekkede krav vil da kunne ende med konkurs/oppbud i selskapet. Styreansvar vil også kunne vurderes, men det vil kunne bli en dyr prosess for et såpass begrenset beløp. Det bør vurderes anmeldelse av selskapet og evt. konkursbegjæring.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: