Får ikke lønn etter å ha mistet lappen

Publisert: 14.04.2021

Jeg mistet min jobb, på dagen, da jeg ble fratatt mitt førerkort. Jeg fikk da verbal beskjed, at jeg ikke trengte å møte på jobb mer. De kunne ikke tilrettelegge for meg. Jeg fikk også en skriftlig oppsigelse, der det står at jeg har fritak fra arbeidsplikt, men den har jeg ikke signert. Da jeg spurte etter min lønn, sa min sjef, at jeg måtte jobbe, hvis jeg skulle ha lønn. Kan avtalen vi hadde om fritak arbeidsplikt, verbalt og skriftlig, trekkes tilbake etter 3 uker og hva med min lønn?

Svar:

Hovedregelen ved oppsigelse er at arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsestiden og frem til utløpet av oppsigelsestiden, dvs. frem til arbeidsforholdets opphør. Som motstykke har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i oppsigelsestiden og frem til arbeidsforholdets opphør. Ved avtalt fritak for arbeidsplikt skal arbeidstaker fortsatt ha lønn som vanlig, men har ikke plikt til å utføre arbeidet. Det vil si at du har rett til lønn for de tre ukene som har gått.

Når det gjelder den gjenværende delen av oppsigelsestiden, vil man etter mitt skjønn måtte falle tilbake på utgangspunktet, dvs. at om du som arbeidstaker skal opptjene lønn i resten av oppsigelsestiden, så inntrer også arbeidsplikten igjen. Det vil imidlertid være arbeidsgivers ansvar å finne annet passende arbeid i oppsigelsestiden.

Med vennlig hilsen
advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: