Får ikke økt AAP etter permittering

Publisert: 04.01.2021

Jeg jobber 20 prosent og går i 80 prosent på AAP. Jeg ble 100 prosent permittert fra min 20 prosent jobb. Jeg får fortsatt 80 prosent AAP fordi NAV sier at jeg må være minst 50 prosent permittert for å ha krav på full AAP eller dagpenger. Hvordan er prosent av permittering beregnet? Fra min vanlig arbeidstid eller fra alminnelig 100 prosent stilling?

Svar:

Det er reglene for tilståelse av dagpenger som regulerer dette. Det er altså spørsmål om en 20 % stilling kvalifiserer for dagpenger under permittering. Det er krav til minstelønn for krav på dagpenger. Fra Folketrygdloven § 4-4: "For å få rett til dagpenger må medlemmet
a) i de siste tolv avsluttede kalendermånedene før det søkes om stønad ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller
b) i løpet av de siste 36 avsluttede kalendermånedene før det søkes om stønad ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet​1 på søknadstidspunktet".
Det er også andre krav som kan gjelde for ditt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: