Får ikke omregulert går til fritidseiendom

Publisert: 07.12.2018

Jeg kjøpte en liten gård av min mor. Gården har vært i familien i 100 år. Jeg ville søke om å få den omregistrert til fritidseiendom/bolig siden den blir kun brukt i ferier og noen helger. Og snakket med kommunen om det. Svaret jeg fikk var at det ville koste 13 000 kr bare for å søke om det og at kommunen ville være innstilt på å si nei. Gården er ikke drivverdig. Er det kommunen som kan bestemme dette, eller er det noe jeg kan gjøre?

Svar:

Ja, det er kommunen som bestemmer hvilken reguleringsstatus som eiendommen skal ha. Dersom du ønsker å endre dette, må du fremsette søknad til kommunen og senere eventuell klage til Fylkesmannen dersom kommunen skulle opprettholde sitt nåværende standpunkt.

Del denne artikkelen: