Får ikke pensjon fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 26.03.2019

Jeg oppdaget for en stund tilbake at tidligere arbeidsgiver ikke har betalt inn pensjon på meg. Han hadde et enkeltmannsforetak som nå er avsluttet. Jeg konfronterte han med dette over tlf men han mente at summen (7500 kr) var så ubetydelig at det burde jeg ikke bry meg om, og at firma hans er nå historie. Jobbet der fra 2009-2012. Hvordan kan jeg kreve disse pengene?

Svar:

Du har krav på at tilskudd i samsvar med minstekravene i OTP-loven, regnet fra det tidspunkt plikten til å opprette tjenestepensjonsordning inntrådte, skal innbetales til pensjonsordningen for arbeidstakerne. Du kan henvende deg til Finanstilsynet som vil bøtlegge arbeidsgiver om pensjonsordning ikke opprettes. Så lenge dette var et personforetak, så vil vedkommende alltid være personlig ansvarlig for dette, uansett om firmaet et nedlagt i ettertid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: