Får ikke sentrale lønnstillegg

Publisert: 02.11.2021

Jeg signerte ny arbeidsavtale 30.04.21,og tiltrådte ny stilling 16.08.21. Sentrale lønnsforhandlinger var ikke avklart på dette tidspunktet, men jeg fikk avklart med leder og virksomhetsleder at jeg ville få med meg de sentrale tilleggene ved oppstart. Personalavdelingen sier nå at leder og virksomhetsleder ikke hadde fullmakt til å love meg dette i utgangspunktet. Min leder sier hun er lei seg, men at hun ikke kommer noen vei. Jeg opplever dette som et avtalebrudd. Kan jeg gjøre noe?

Svar:

Det som er avtalt gjelder mellom partene i arbeidslivet. Når en skal vurdere hva som er avtalt, tar en utgangspunkt i den skriftlige avtalen om den foreligger. Men det er ikke bare ordlyden i avtalen som legges til grunn. Også forutsetninger for partene har betydning. Hvis arbeidsgiver har uttalt dette som du hevder, og som arbeidsgivers representant har bekreftet i ettertid, så vil jeg anse at dette er en forutsetning for avtalen som skal innfortolkes i den, slik at du gis rett til dette tillegget. Jeg finner også dette naturlig, da det som gjelder generelt for stillingen, f.eks. sentrale tillegg som tilkommer i ettertid av avtaleinngåelsen, må gjelde med mindre dette klart er unntatt i avtalen. Hvis din leder har gått ut over sine fullmakter, så vil ikke det medføre at forutsetningen ikke gjelder, da det må legges til grunn at din leder har stillingsfullmakt til å avtale forhold og forutsetninger for avtaleinngåelsen, med mindre noe annet fremgår av avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: