Får ikke sluttoppgjør etter permittering

Publisert: 12.11.2021

Jeg fikk permitteringsvarsel i januar fra min jobb, og har vært permittert helt til jeg fikk innkallelse om drøftingsmøte i september. Her fikk jeg beskjed om at min jobb er overlatt til ett annet firma og spørsmål om jeg vil si opp selv, eller bli sagt opp. Jeg valgte og bli sagt opp, fikk oppsigelsen noen uker etterpå. Nå er den over, og jeg har ikke jobbet pga ingen oppgaver. Nå har jeg fått sluttoppgjør uten lønn for oppsigelsestiden med begrunnelse at jeg ikke jobbet? Er det riktig?

Svar:

Her er det litt å gripe fatt i. Overlatelse av din jobb reiser spørsmål om virksomhetsovertakelse, som du kan ha krav på følge med "på lasset". Så er det spørsmål om hvorledes oppsigelsen er formelt utformet og gjennomført. Dernest om dette er en saklig oppsigelse. I motsatt fall kan en ha krav på å fortsette i stillingen og/eller ha krav på erstatning for ugyldig oppsigelse. En er alltid ansatt i oppsigelsestiden. Og når en er ansatt har en krav på den avtalebestemte lønnen med alle andre ytelser som følger av avtalen og ansettelsesforholdet. Om arbeidsgiver ikke tildeler den ansatte oppgaver, så er det arbeidsgivers ansvar og problemstilling. Den ansatte har uansett krav på full godtgjørelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: