Får ikke sykepenger for tilbakedatert sykemelding

Publisert: 31.05.2021

Har jeg rett til sykepenger hvis jeg har sendt min sykemelding 27 dager etter at jeg var syk? Jeg var syk fra 15. april - 30. april og jeg gav beskjed til arbeidsgiveren muntlig og skriftlig. Da min lønn kom 25. mai så jeg at jeg ikke har fått sykepenger. Arbeidsgiver sa at jeg har ikke rett til sykepenger pga. tilbakedatert sykemelding. Men jeg har kontaktet min lege og har nå fått godkjent sykemelding for den perioden. Men arbeidsgiver nekter å gi meg sykepenger. Hva skal jeg gjøre?

Svar:

Sykemelding gjelder som hovedregel fra den dagen du oppsøker lege for konsultasjon og vurdering, jf. folketrygdeloven § 8-7. Fra denne hovedregelen finnes det en unntaksbestemmelse som praktiseres strengt. Dersom du må har vært forhindret fra å få kontakt med sykmelder, og det må kunne godtgjøres at du har vært arbeidsufør fra en tidligere dato, så kan en sykemelding tilbakedateres. Vanligvis vil det kun være snakk om kortvarige tilbakedateringer Arbeidsgiver kan underkjenne en tilbakedatert sykemelding hvis vilkårene ikke er oppfylt. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller godta sykmeldingen fra den datoen arbeidstakeren har blitt undersøkt av lege.

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med NAV for bistand i saken.

Del denne artikkelen: