Får ikke tak i grunneier

Publisert: 25.03.2018

Jeg skal bygge hus. Må koble meg til offentlig avløp på naboeiendom, rett over veien, ute på et jorde, og trenger samtykke fra grunneier der tilkoblingspunktet ligger. Trenger samtykke til avkjørsel fra min eiendom, også fra samme grunneier. Men hun svarer ikke og er umulig å spore. Prøvd alt. Andre naboer sier ingen har fått kontakt med henne noen gang. Kommunen forlanger underskrift fra henne. Kan dette hindre meg i byggingen eller er det mulig å fortsette uten samtykke fra grunneier?

Svar:

Formelt sett vil du nok kunne fortsette byggingen. Rent praktisk bør du imidlertid sørge for å avklare de aktuelle rettsforholdene med eier av naboeiendommen på forhånd. Det vil nemlig kunne oppstå store utfordringer dersom eier av naboeiendommen nekter å medvirke til denne avklaringen etter at boligen er oppført.

Del denne artikkelen: